Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Bio2) on kansainvälisesti huipputasoinen tutkimus- ja korkeakoulutusyksikkö. Bio2 luo uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan siirtymisen kestävään biotalouteen hyödyntäen uusiutuvia luonnonvaroja. Tutkimusryhmämme työskentelevät yhdessä vahvojen teollisuus- ja akateemisten yhteistyökumppanien kanssa poikkitieteellisten teemojen parissa, esimerkkeinä materiaalit, kemia, synteettinen biologia, bioteknologia ja nanotieteet.

Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua

Ydinosaamisemme kattaa puunjalostustekniikan täyden kirjon raaka-aineiden valinnasta lignoselluloosan esikäsittelyn kautta jatkojalostukseen. Käytämme uudenlaisia lähestymistapoja lignoselluloosan pilkkomiseksi kuiduiksi, mikro- ja nanopartikkeleiksi, komposiiteiksi ja funktionaalisiksi materiaaleiksi.

Bioteknologian saralla sisältyy koko ketju mikrobikantojen ja katalyyttien suunnittelusta bioprosessitekniikkaan saakka. Hyödynnämme synteettistä biologiaa, tehoseulontamenetelmiä (high-throughput screening) ja mallinnusta entsyymien ja mikrobien suunnitteluun ja niiden suorituskyvyn optimointiin. Bioprosessisuunnittelua ja optimointia käyttäen luomme uusia reittejä ja prosesseja tavoiteltuihin lopputuotteisiin.

Bio2 luo innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja erilaisiin sovelluksiin, rakennusmateriaaleista ja tekstiileistä energiaan ja biolääketieteeseen.

Laitoksellamme on Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö HYBER sekä kaksi ERC-apurahatutkijaa.

Bio2 tunnetaan kansainvälisesti monialaisesta tekniikan alan koulutuksen kehittämisestä digitaalisia ja online-oppimisympäristöjä hyödyntäen. Painotus on projektilähtöisessä oppimisessa ja yhteistyössä yli oppialarajojen, yhdistellen insinööritieteitä taiteen ja muotoilun, mekatroniikan, konetekniikan ja yrittäjyyden kanssa.

Bio2 on osa Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulua.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää